Športni center Tempo

Športni center Tempo

Organizira dejavnosti na področju športa in z njim povezanih vsebin: telesna vadba, zdrava prehrana, turnirji in drugo. V lokalnem okolju se povezuje z obstoječimi športnimi aktivnostmi in organizacijami z namenom izboljšanja kvalitete življenja ljudi. Pri programih posebno pozornost namenja mladim in spodbuja telesno dejavnost in zdrav način življenja. 

V okviru Športnega centra deluje otroška ekipa nogometa - Futsal (mali nogomet), ki je vključena v Salezijansko športno ligo. Poleg tega pa se v programu "očetovska nogomanija" enkrat tedensko družimo z starši ob igri nogometa. 

V prihodnjem šolskem letu načrtujemo začetek novih športnih ekip za otroke v odbojki in košarki.