Projekti

SINHRONIZIRAN.SI

Projekt SINHRONIZIRAN.SI je hibrid dveh inovativnih in drznih metod dela z otroki in mladostniki - individualni mentorski pristop in trening možganov. Verjamemo,  da lahko relacijska interakcija med koristnikom in mentorjem ter trening možganov, spremenita strukturo možganov na bolje, povzročita več nevronskih povezav in vzpostavitev nevrotransmiterskih povezav, ki ob takšni kombinaciji poskrbijo za sprostitev hormona (nevrotransmiterja) sreče ali razpoloženja Serotonin. To je dokaz, da ta metoda poskrbi za zadovoljstvo, veselje, srečo in sprostitev, hkrati pa omogoča osebno rast, boljšo koncentracijo, izboljšanje učnega uspeha ter ugodno vpliva na medčloveške odnose. Menimo, da je to zelo pomembna popotnica v življenju otroka in mladostnika in da lahko naš projekt resnično postavi nove standarde v socialnih storitvah  na področju individualne  medosebne pomoči pri delu z otroki in mladostniki in na osebni ravni spremeni mnoga življenja na bolje.

Projekt se bo izvajal na dveh ravneh, in sicer kot skupinske aktivnosti, ki bodo potekale trikrat tedensko in bodo namenjene strukturiranemu in ciljno usmerjenemu druženju otrok, adolescentov in mladostnikov z mentorji. Srečanja bodo sestavljena iz vaj treninga možganov na zabaven in interaktiven način in opravljanja domače naloge; ter individualne aktivnosti po načelu individualnega mentorskega pristopa dela z otroki in mladostniki, ko bomo sestavili vsaj 10 optimalno kompatibilnih parčkov predvsem z otroci, ki imajo resnejše težave s koncentracijo ter kakršni koli drug socialni deficit. Ta srečanja bodo vključevala učno pomoč, družabništvo – skupno preživljanje prostega časa, na vsakem srečanju pa se bodo izvajale tudi vaje treninga možganov.

Zastavljeni program in dejavnosti bodo iz uporabnikov oblikovale opolnomočene posameznike, ki postajajo del aktivne populacije in aktivnih državljanov, ter otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin ponudile boljši jutri. Med glavnimi cilji projekta so zagotovitev manj konfliktnega komuniciranja med mladimi, doseganje večje samostojnosti in neodvisnosti, razumevanje in pozitivno vrednotenje različnosti zunanjega okolja v odnosu do notranjega, izboljšanje osebnega počutja udeležencev in mentorjev ter pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc na strokovnem področju razvoja in treninga možganov. Ciljne skupine koristnikov so tako na eni strani otroci in mladostniki med 6 – 18.  letom starosti (osnovno in srednješolci), ki so v psihosocialnem riziku, ter na drugi strani prostovoljci in mentorji, mladi in odrasli, starejši od 18 let, ki bodo prevzeli vlogo tutorjev.

Pričakovani rezultati vključujejo večstranske koristi tako za izvajalce, kot za uporabnike, posredno tudi za starše oz. za družinski sistem kot celoto. Izvajalci pridobivajo nova znanja in veščine, bogate izkušnje in kompetence dela z otroki in mladimi. Pomemben del je navezovanje stika s starši otrok, da bi tako omogočili kar se da holističen pristop k problemu. Projekt ima dolgoročne učinke, koristi na vse vključene, tako izvajalce kot tudi uporabnike.

PROJEKT smo 30.5.2014 prijavili na program za NVO v Sloveniji: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem 2009-2014.